27 800 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ვიანდო გეორგია დირექტორი 405342473
შპს ალიანსი დირექტორი 405346996
შპს აგრიმონ დირექტორი 405355592
შპს მედიკო დირექტორი 405355565
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი პრეზიდენტი 202051536