731 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
16.09.2016 18¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
14.09.2016 20¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
13.09.2016 30¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
12.09.2016 30¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
11.09.2016 30¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
09.09.2016 30¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
07.09.2016 30¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
07.09.2016 60¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
06.09.2016 200¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
04.09.2016 ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
04.09.2016 280¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები