258 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
15.09.2016 ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
14.09.2016 ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
12.09.2016 50¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
11.09.2016 45¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
09.09.2016 45¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
06.09.2016 25¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
22.07.2016 20¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
21.07.2016 10¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
20.07.2016 10¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
19.07.2016 20¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები
19.07.2016 25¢ ვასილ კევლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #11 - არაფულადი შემოწირულებები