84 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
23.12.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.11.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.10.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
26.09.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.08.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.07.2011 14¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები