117 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
25.12.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.11.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.10.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.09.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.08.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.07.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.06.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.04.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.03.2011 13¢ ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები