118 247 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
30.04.2016 2 800¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2016 1 000¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2016 1 326¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2016 1 326¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2016 1 000¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.04.2016 800¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.04.2016 800¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.04.2016 2 000¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.04.2016 2 500¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.04.2016 3 300¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.04.2016 2 255¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.04.2016 2 260¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.03.2016 2 850¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.03.2016 2 850¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.03.2016 4 830¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
28.03.2016 4 830¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.03.2016 2 300¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.03.2016 2 300¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.03.2016 6 740¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.03.2016 4 500¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
18.03.2016 4 500¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
15.03.2016 4 000¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
15.03.2016 4 000¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.03.2016 12 090¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.03.2016 12 090¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.02.2016 14 500¢ გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
20.02.2016 14 500¢ ა.ა.ი.პ "გაერთიანება ბედნიერი საქართველოსთვის" #10 - ფულადი შემოწირულებები