1 110 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
09.03.2020 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.02.2020 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.01.2020 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.12.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
11.11.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.10.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.09.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.08.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.07.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.06.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.05.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.04.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.03.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.02.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.01.2019 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.12.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.11.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.10.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.09.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.08.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
09.07.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.06.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
05.05.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
14.04.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
09.03.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.02.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.01.2018 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.11.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
09.10.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.09.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.08.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.07.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.06.2017 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.12.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.11.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.10.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.09.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.08.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.07.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.06.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
10.05.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.04.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
07.03.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.02.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.01.2016 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.12.2015 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
09.10.2015 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.09.2015 20¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
07.08.2015 30¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.07.2015 40¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.06.2015 40¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
04.06.2015 40¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები