429 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
28.07.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.06.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.05.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.04.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.03.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.12.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.11.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.10.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.09.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
31.08.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.07.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.06.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.05.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები