594 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
03.05.2016 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
31.03.2016 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.03.2016 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.02.2016 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
31.12.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.12.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
02.11.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.10.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.08.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.05.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
08.04.2015 54¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები