497 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
25.05.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.04.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.03.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.02.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.01.2016 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.12.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.11.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
26.10.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.09.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.08.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
27.07.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.06.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
27.05.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
21.04.2015 33¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
25.03.2015 35¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები