9 864 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
29.09.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
28.09.2016 130¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.08.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.07.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.07.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.05.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
03.05.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.03.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
01.03.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.01.2016 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.12.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.11.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.10.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.09.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
31.08.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.07.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.06.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
29.05.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
24.04.2015 100¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
30.03.2015 200¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #14 - ფულადი საწევრო შენატანები
22.11.2012 6 200¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
31.07.2012 334¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.07.2012 500¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.05.2012 400¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
30.04.2012 300¢ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები