ჯარიმა და ადმინისტრაციული დაკავება - ხელისუფლების იარაღი სამოქალაქო პროტესტის წინააღმდეგ