კოალიცია მიესალმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევას