უზენაესი სასამართლო - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
უზენაესი სასამართლო
07 მაისი, 2015

უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატების ბიოგრაფიები

საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წლის 4 მაისს საქართველოს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს წევრობის ორი კანდიდატი ეკატერინე გასიტაშვილი და მზია თოდუა წარუდგინა.