არჩევნების გაყალბების ფაქტზე სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს გამოძიება