146 396 ¢შეწირული თანხის ჯამი 26შემოწირულებების რაოდენობა
აირჩიეთ წელი: ყველა 2016
თარიღი შემომწირველი შემოწირულებების ოდენობა
2016-04-18 გიორგი ქვრივიშვილი 800¢
2016-04-25 გიორგი ქვრივიშვილი 1 000¢
2016-04-25 გიორგი ქვრივიშვილი 1 326¢
2016-04-11 გიორგი ქვრივიშვილი 2 000¢
2016-04-04 გიორგი ქვრივიშვილი 2 255¢
2016-04-01 გიორგი ქვრივიშვილი 2 260¢
2016-03-25 გიორგი ქვრივიშვილი 2 300¢
2016-04-11 გიორგი ქვრივიშვილი 2 500¢
2016-04-30 გიორგი ქვრივიშვილი 2 800¢
2016-03-30 გიორგი ქვრივიშვილი 2 850¢
2016-04-07 გიორგი ქვრივიშვილი 3 300¢
2016-03-15 გიორგი ქვრივიშვილი 4 000¢
2016-04-28 თინა ჯარიაშვილი 4 400¢
2016-03-18 გიორგი ქვრივიშვილი 4 500¢
2016-03-28 გიორგი ქვრივიშვილი 4 830¢
2016-04-18 მარიამ ქვრივიშვილი 4 873¢
2016-04-25 თინა ჯარიაშვილი 5 525¢
2016-05-05 მარიამ ქვრივიშვილი 5 800¢
2016-03-21 გიორგი ქვრივიშვილი 6 740¢
2016-04-04 მარიამ ქვრივიშვილი 6 745¢
2016-04-21 მარიამ ქვრივიშვილი 7 270¢
2016-05-10 მარიამ ქვრივიშვილი 10 000¢
2016-03-10 გიორგი ქვრივიშვილი 12 090¢
2016-02-20 გიორგი ქვრივიშვილი 14 500¢
2016-04-12 თინა ჯარიაშვილი 15 000¢
2016-05-10 თეა როყვა 16 732¢