614 713 ¢შეწირული თანხის ჯამი 628შემოწირულებების რაოდენობა
აირჩიეთ წელი: ყველა 2022 2023 2024
თარიღი შემომწირველი შემოწირულებების ოდენობა
2022-10-01 ჯონი ქოჩქიანი 300¢
2022-08-31 ჯონი ქოჩქიანი 300¢
2022-12-29 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-02-16 ჯიმშერ ბუხაჩაური 400¢
2022-07-04 ჯიმშერ ბუხაჩაური 400¢
2022-11-28 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-09-01 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-07-12 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-05-16 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-10-27 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-06-15 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-03-16 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-02-17 ჯიმშერ ბუხაჩაური 100¢
2022-04-15 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-10-01 ჯიმშერ ბუხაჩაური 500¢
2022-05-16 ჯარჯი ნონაშვილი 1 500¢
2022-08-31 ჯარჯი ნონაშვილი 1 500¢
2022-10-31 ჯარჯი ნონაშვილი 1 200¢
2022-12-30 ჯარჯი ნონაშვილი 1 200¢
2022-06-15 ჯარჯი ნონაშვილი 1 500¢
2022-11-28 ჯარჯი ნონაშვილი 1 200¢
2022-10-01 ჯარჯი ნონაშვილი 1 200¢
2022-07-12 ჯარჯი ნონაშვილი 1 500¢
2022-12-30 ხატია მატუა 400¢
2022-02-16 შორენა კობიძე 2 500¢
2022-03-16 შორენა კობიძე 4 745¢
2022-06-16 შოთა ჭანტურიძე 875¢
2022-05-17 შოთა ჭანტურიძე 875¢
2022-07-13 სოფიო ჟივიძე 1 000¢
2022-03-16 სოფიო ჟივიძე 1 000¢
2022-06-16 სოფიო ჟივიძე 1 000¢
2022-04-15 სოფიო ჟივიძე 1 000¢
2022-05-16 სოფიო ჟივიძე 1 000¢
2022-06-11 სოფიკო აბზიანიძე 980¢
2022-06-10 სოფიკო აბზიანიძე 530¢
2022-03-16 სიმონი ჩაჩანიძე 1 500¢
2022-05-14 სიმონი ჩაჩანიძე 1 500¢
2022-04-15 სიმონი ჩაჩანიძე 1 500¢
2022-12-30 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-02-16 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-10-28 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-05-16 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-08-04 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-10-03 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-04-15 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-11-29 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-03-16 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-06-15 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-09-06 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-07-13 სიმონ ეღიაშვილი 750¢
2022-02-16 სალომე ბერაია 1 250¢
2022-10-25 რომანოზ გოგიბერიძე 55¢
2022-07-12 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-12-30 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-07-18 რომანოზ გოგიბერიძე 55¢
2022-09-19 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-10-27 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-11-28 რომანოზ გოგიბერიძე 445¢
2022-04-15 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-03-18 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-05-16 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-06-14 რომანოზ გოგიბერიძე 375¢
2022-08-17 რომანოზ გოგიბერიძე 430¢
2022-09-19 რომანოზ გოგიბერიძე 55¢
2022-03-16 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-04-15 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-08-31 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-02-16 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-05-16 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-06-16 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-07-12 რევაზ ფაშკურიძე 500¢
2022-03-16 რამაზ ფანჩულიძე 500¢
2022-07-12 რამაზ ფანჩულიძე 1 782¢
2022-12-01 რამაზ ფანჩულიძე 1 250¢
2022-07-12 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-05-16 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-06-15 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-04-15 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-10-01 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-03-16 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-02-17 რამაზ ნოზაძე 1 375¢
2022-06-15 ოთარი მუსელიანი 625¢
2022-05-16 ოთარი მუსელიანი 625¢
2023-01-25 ოთარი მუსელიანი 800¢
2022-03-17 ოთარი მუსელიანი 625¢
2022-04-15 ოთარი მუსელიანი 625¢
2022-02-18 ოთარი მუსელიანი 625¢
2022-07-13 ოთარი მუსელიანი 625¢
2022-04-15 ნოდარი ჩაკვეტაძე 2 250¢
2022-11-01 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-12-30 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-10-04 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-06-14 ნოდარი ჩაკვეტაძე 2 250¢
2022-08-18 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-12-09 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-07-12 ნოდარი ჩაკვეტაძე 2 250¢
2022-09-06 ნოდარი ჩაკვეტაძე 625¢
2022-03-16 ნოდარი ჩაკვეტაძე 2 250¢
2022-05-16 ნოდარი ჩაკვეტაძე 2 250¢
2022-03-23 ნოდარი ბიწაძე 100¢
2022-10-14 ნინო ჭკადუა 250¢
2022-09-15 ნინო ჭკადუა 200¢
2022-12-16 ნინო ჭკადუა 250¢
2022-07-14 ნინო ჭკადუა 400¢
2022-11-14 ნინო ჭკადუა 250¢
2022-06-15 ნინო ნანავა 1 300¢
2022-10-01 ნინო ნანავა 1 000¢
2022-12-30 ნინო ნანავა 1 000¢
2022-07-13 ნინო ნანავა 1 300¢
2022-10-28 ნინო ნანავა 1 000¢
2022-05-16 ნინო ნანავა 1 625¢
2022-11-29 ნინო ნანავა 1 000¢
2022-04-15 ნინო ნანავა 1 625¢
2022-08-31 ნინო ნანავა 1 000¢
2022-02-16 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-10-21 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2023-02-07 ნიკა ქომეთიანი 125¢
2023-01-24 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-03-17 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-07-15 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-06-15 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-09-15 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-11-14 ნიკა ქომეთიანი 628¢
2022-05-16 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-04-15 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-12-29 ნიკა ქომეთიანი 625¢
2022-02-18 ნიკა მაკარიძე 750¢
2022-05-16 ნელი ლომაური 440¢
2022-09-05 ნელი ლომაური 440¢
2022-12-29 ნელი ლომაური 440¢
2022-11-29 ნელი ლომაური 440¢
2022-10-28 ნელი ლომაური 440¢
2022-10-04 ნელი ლომაური 440¢
2022-04-15 ნელი ლომაური 440¢
2022-03-16 ნელი ლომაური 440¢
2022-07-13 ნელი ლომაური 440¢
2022-06-14 ნელი ლომაური 440¢
2023-04-03 ნანა გერგაია 1 500¢
2022-06-15 მზია ბადურაშვილი 875¢
2022-08-31 მზია ბადურაშვილი 875¢
2022-07-12 მზია ბადურაშვილი 875¢
2022-10-27 მზია ბადურაშვილი 875¢
2022-10-28 მერაბი გიგანი 2 250¢
2022-11-28 მერაბი გიგანი 375¢
2022-02-16 მერაბი გიგანი 1 800¢
2022-12-30 მერაბი გიგანი 375¢
2022-04-15 მერაბი გიგანი 1 800¢
2022-10-01 მერაბი გიგანი 2 250¢
2022-12-13 მერაბი გიგანი 1 875¢
2022-09-14 მერაბი გიგანი 1 875¢
2022-06-15 მერაბი გიგანი 2 575¢
2022-05-16 მერაბი გიგანი 2 175¢
2022-03-16 მერაბი გიგანი 1 800¢
2022-07-14 მერაბი გიგანი 2 950¢
2022-04-18 მარინე ლაფანაშვილი 400¢
2022-02-16 მარინე ლაფანაშვილი 500¢
2022-10-02 მარინე ლაფანაშვილი 600¢
2022-03-17 მარინე ლაფანაშვილი 400¢
2022-12-01 მარინე ლაფანაშვილი 600¢
2022-11-01 მარინე ლაფანაშვილი 600¢
2022-12-29 მარინე ლაფანაშვილი 600¢
2022-12-19 მარიამი მურჯიკნელი 2 800¢
2022-02-16 მარი ბრეგვაძე 1 500¢
2022-03-17 მაია სააკაშვილი 600¢
2022-02-16 მაია სააკაშვილი 600¢
2022-04-18 მაია სააკაშვილი 600¢
2022-02-17 ლელი ზიბზიბაძე 1 850¢
2022-05-18 ლევანი გომართელი 1 500¢
2022-11-18 ლევანი გომართელი 600¢
2022-03-17 ლევანი გომართელი 1 500¢
2022-04-18 ლევანი გომართელი 1 500¢
2022-07-12 ლევანი გომართელი 1 500¢
2022-12-31 ლევანი გომართელი 750¢
2022-06-15 ლევანი გომართელი 1 500¢
2022-02-16 ლევან მჭედლიშვილი 500¢
2022-07-18 ლევან მამფორია 500¢
2022-09-16 ლევან მამფორია 500¢
2022-04-15 კახაბერი ფორჩხიძე 10¢
2022-07-01 კახაბერი ფორჩხიძე 10¢
2022-08-04 კახაბერ ელიზბარაშვილი 11 465¢
2022-11-15 კახაბერ ელიზბარაშვილი 615¢
2022-07-12 კახაბერ ელიზბარაშვილი 10 525¢
2022-12-30 კახაბერ ელიზბარაშვილი 10 000¢
2023-01-10 კახაბერ ელიზბარაშვილი 1 415¢
2023-02-15 კახაბერ ელიზბარაშვილი 1 200¢
2022-11-23 კახაბერ ელიზბარაშვილი 370¢
2022-09-12 კახაბერ ელიზბარაშვილი 200¢
2022-12-14 კახაბერ ელიზბარაშვილი 900¢
2022-06-24 კახაბერ ელიზბარაშვილი 1 460¢
2022-08-31 კახაბერ ელიზბარაშვილი 375¢
2022-12-12 კახაბერ ელიზბარაშვილი 1 460¢
2022-08-24 კახაბერ ელიზბარაშვილი 700¢
2023-10-09 კახაბერ ელიზბარაშვილი 550¢
2023-08-26 კახაბერ ელიზბარაშვილი 550¢
2022-08-10 კახაბერ ელიზბარაშვილი 1 060¢
2022-12-30 იურიკ მღდესიან 500¢
2022-05-16 იურიკ მღდესიან 500¢
2022-07-12 იურიკ მღდესიან 400¢
2022-03-16 იურიკ მღდესიან 500¢
2022-04-15 იურიკ მღდესიან 500¢
2022-11-28 იურიკ მღდესიან 500¢
2022-06-15 იურიკ მღდესიან 400¢
2022-07-13 ირაკლი მორგოშია 560¢
2023-11-11 ირაკლი ბერძენიშვილი 390¢
2023-12-14 ირაკლი ბერძენიშვილი 1 002¢
2024-01-24 ირაკლი ბერძენიშვილი 550¢
2022-07-22 ირაკლი ბერძენიშვილი 1 460¢
2023-06-23 ირაკლი ბერძენიშვილი 550¢
2023-06-20 ირაკლი ბერძენიშვილი 325¢
2024-01-18 ირაკლი ბერძენიშვილი 495¢
2023-02-15 ირაკლი ბერძენიშვილი 1 460¢
2023-07-13 ირაკლი ბერძენიშვილი 353¢
2022-11-14 ირაკლი ბერძენიშვილი 1 460¢
2023-07-31 ირაკლი ბერძენიშვილი 540¢
2023-07-25 ირაკლი ბერძენიშვილი 550¢
2023-10-16 ირაკლი ბერძენიშვილი 383¢
2023-04-04 ირაკლი ბერძენიშვილი 1 460¢
2023-09-12 ირაკლი ბერძენიშვილი 992¢
2023-11-23 ირაკლი ბერძენიშვილი 550¢
2022-04-15 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-09-05 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-02-16 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-10-04 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-10-28 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-05-16 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-06-15 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-11-28 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-12-30 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-03-16 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-07-12 ილია მეგრელიშვილი 400¢
2022-04-18 თინათინ ჭუმბაძე 1 925¢
2022-05-16 თინათინ ჭუმბაძე 1 505¢
2022-10-31 თინათინ ჭუმბაძე 1 000¢
2022-10-03 თინათინ ჭუმბაძე 1 000¢
2022-12-31 თინათინ ჭუმბაძე 1 250¢
2023-02-07 თეონა ბრუნჯაძე 500¢
2023-02-07 თეონა ბრუნჯაძე 800¢
2022-03-03 თეო ფეხმაშვილი 1 000¢
2022-02-16 თეო ფეხმაშვილი 1 000¢
2022-12-01 თენგიზ ვეშაგური 300¢
2023-01-10 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-11-14 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-09-12 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-12-13 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-10-10 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-07-14 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-06-16 თენგიზ ვეშაგური 1 500¢
2022-12-30 თეიმურაზი ფირანიშვილი 500¢
2022-09-05 თეიმურაზი ფირანიშვილი 500¢
2022-11-29 თეიმურაზი ფირანიშვილი 500¢
2022-07-13 თეიმურაზი ფირანიშვილი 400¢
2022-10-01 თეიმურაზი ფირანიშვილი 500¢
2022-10-29 თეიმურაზი ფირანიშვილი 500¢
2022-12-30 თეა დარბაიძე 885¢
2022-08-31 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-04-15 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-10-28 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-11-28 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-07-12 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-10-03 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-03-16 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-05-16 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-06-15 თეა გოგოლაძე 1 125¢
2022-12-30 თამთა აფხაზიშვილი 1 125¢
2022-06-03 თამაზ ჭუმბაძე 255¢
2022-02-16 თამაზ ბექაური 400¢
2022-02-16 ზურაბი ცომაია 300¢
2022-07-12 ზურაბ ნინუა 1 250¢
2023-01-30 ზურაბ კობახიძე 4 200¢
2023-05-24 ზურაბ კობახიძე 550¢
2022-11-28 ზურაბ კობახიძე 600¢
2022-09-15 ზურაბ კობახიძე 2 120¢
2022-04-15 ზურაბ კობახიძე 11 223¢
2022-06-14 ზურაბ კობახიძე 11 250¢
2022-12-08 ზურაბ კობახიძე 400¢
2022-12-01 ზურაბ კობახიძე 100¢
2022-09-05 ზურაბ კობახიძე 10 450¢
2022-05-20 ზურაბ კობახიძე 800¢
2022-07-18 ზეზვა ჩანქსელიანი 625¢
2022-03-10 ზეზვა ჩანქსელიანი 8 000¢
2022-03-16 ზაური ობოლაძე 750¢
2022-07-13 ზაური ობოლაძე 875¢
2022-04-18 ზაური ობოლაძე 875¢
2023-02-15 ზაური ობოლაძე 375¢
2022-12-30 ზაური ობოლაძე 375¢
2022-03-16 ზაური ობოლაძე 875¢
2022-03-16 ვლადიმერი სამხარაძე 100¢
2022-04-26 ესტატე ხოსრუაშვილი 1 000¢
2022-04-20 ესტატე ხოსრუაშვილი 500¢
2022-03-17 ესტატე ხოსრუაშვილი 1 500¢
2022-02-16 ესტატე ხოსრუაშვილი 1 500¢
2022-10-04 დემნა კარატიელი 625¢
2022-04-15 დემნა კარატიელი 625¢
2022-11-29 დემნა კარატიელი 625¢
2022-05-16 დემნა კარატიელი 625¢
2022-03-16 დემნა კარატიელი 625¢
2022-10-29 დემნა კარატიელი 625¢
2022-07-14 დემნა კარატიელი 625¢
2022-06-15 დემნა კარატიელი 625¢
2022-09-06 დემნა კარატიელი 625¢
2022-12-03 დავითი დვალიშვილი 1 000¢
2022-02-16 დავითი დვალიშვილი 1 600¢
2022-08-31 დავითი დვალიშვილი 1 000¢
2022-04-15 დავითი დვალიშვილი 1 920¢
2022-03-16 დავითი დვალიშვილი 1 920¢
2022-10-03 დავითი დვალიშვილი 1 000¢
2022-05-16 დავითი დვალიშვილი 1 920¢
2022-11-01 დავითი დვალიშვილი 1 000¢
2022-06-15 დავითი დვალიშვილი 1 920¢
2022-12-29 დავითი დვალიშვილი 1 000¢
2022-07-12 დავითი დვალიშვილი 1 920¢
2022-05-16 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-04-15 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-06-15 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-11-29 დავით ცეცხლაძე 500¢
2023-01-04 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-10-27 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-07-12 დავით ცეცხლაძე 500¢
2022-06-14 გურამ კონცელიძე 1 000¢
2022-03-17 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-04-15 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-09-01 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-10-27 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-10-01 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-12-15 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-02-16 გრიგოლ მანაგაძე 500¢
2022-12-30 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-07-14 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-06-15 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-05-16 გრიგოლ მანაგაძე 400¢
2022-06-15 გოჩა ხუციძე 125¢
2022-07-12 გოჩა ხუციძე 625¢
2023-01-10 გოჩა ხუციძე 625¢
2023-01-24 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-11-14 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-10-13 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-02-16 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-12-16 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-10-03 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-09-09 გოჩა ხუციძე 625¢
2022-04-15 გოჩა ხუციძე 500¢
2022-06-15 გოჩა ხუციძე 500¢
2022-03-16 გოჩა ხუციძე 500¢
2022-05-16 გოჩა ხუციძე 500¢
2022-06-16 გოჩა კეკენაძე 400¢
2022-02-16 გოჩა კეკენაძე 500¢
2022-03-16 გოჩა კეკენაძე 500¢
2022-04-15 გოჩა კეკენაძე 500¢
2022-05-16 გოჩა კეკენაძე 500¢
2022-06-15 გოგი ქადიძე 750¢
2022-07-12 გოგი ქადიძე 750¢
2022-11-15 გოგი ქადიძე 550¢
2022-05-16 გოგი ქადიძე 750¢
2022-10-03 გოგი ქადიძე 550¢
2022-12-31 გოგი ქადიძე 500¢
2022-09-10 გოგი ქადიძე 550¢
2022-03-16 გოგი ქადიძე 750¢
2022-04-15 გოგი ქადიძე 750¢
2022-12-17 გოგი ქადიძე 750¢
2022-02-16 გოგი ქადიძე 750¢
2023-05-14 გოგა თუხარელი 290¢
2022-10-15 გოგა თუხარელი 12 660¢
2022-09-15 გოგა თუხარელი 3 400¢
2022-10-13 გოგა თუხარელი 150¢
2022-07-25 გოგა თუხარელი 400¢
2022-02-16 გოგა თუხარელი 11 100¢
2022-05-13 გიორგი ჯიბუტი
2023-05-01 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-05-16 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2023-01-31 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2023-05-30 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-02-16 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-10-03 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2023-06-30 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-10-27 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2023-03-06 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-04-15 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-06-15 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-09-14 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-03-16 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-12-29 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-07-12 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2023-03-31 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-11-28 გიორგი ხატიაშვილი 625¢
2022-07-14 გიორგი შარაბიძე 500¢
2022-05-19 გიორგი შარაბიძე 1 600¢
2022-06-17 გიორგი შარაბიძე 495¢
2022-03-21 გიორგი შარაბიძე 1 600¢
2022-04-15 გიორგი შარაბიძე 1 600¢
2022-05-16 გიორგი ღუდუშაური 750¢
2022-04-15 გიორგი ღუდუშაური 750¢
2022-07-12 გიორგი ღუდუშაური 750¢
2022-06-15 გიორგი ღუდუშაური 750¢
2022-07-12 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-02-16 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-04-15 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-09-13 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-12-14 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-11-14 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-05-16 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-06-15 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-03-16 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-10-05 გიორგი სულაკაძე 1 900¢
2022-07-04 გიორგი სეთურიძე 100¢
2022-03-02 გიორგი სეთურიძე 50¢
2022-04-11 გიორგი სეთურიძე 50¢
2022-10-04 გიორგი რატიანი 500¢
2022-07-13 გიორგი რატიანი 400¢
2022-05-16 გიორგი რატიანი 400¢
2022-12-14 გიორგი რატიანი 500¢
2022-11-14 გიორგი რატიანი 500¢
2022-10-15 გიორგი რატიანი 500¢
2022-06-15 გიორგი რატიანი 400¢
2022-03-22 გიორგი რატიანი 400¢
2023-02-13 გიორგი რატიანი 500¢
2023-01-14 გიორგი რატიანი 500¢
2022-02-16 გიორგი რატიანი 500¢
2022-09-14 გიორგი რატიანი 400¢
2022-08-17 გიორგი რატიანი 400¢
2022-02-16 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-04-18 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-03-16 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-12-14 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-06-15 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-09-12 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-10-12 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-05-16 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-11-14 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-07-13 გიორგი ნაჭყებია 400¢
2022-07-28 გიორგი ლობჟანიძე 1 425¢
2022-02-16 გიორგი ლობჟანიძე 1 475¢
2022-04-18 გიორგი ლობჟანიძე 1 540¢
2022-06-16 გიორგი ლობჟანიძე 1 500¢
2022-03-17 გიორგი ლობჟანიძე 1 570¢
2022-05-20 გიორგი ლობჟანიძე 1 505¢
2022-10-31 გიორგი ლაცაბიძე 500¢
2022-06-15 გიორგი ლაცაბიძე 500¢
2022-04-15 გიორგი ლაცაბიძე 400¢
2022-11-28 გიორგი ლაცაბიძე 500¢
2022-07-14 გიორგი ლაცაბიძე 500¢
2022-05-16 გიორგი ლაცაბიძე 400¢
2022-06-15 გიორგი დადვანი 375¢
2022-03-16 გიორგი დადვანი 375¢
2022-05-16 გიორგი დადვანი 375¢
2022-02-16 გიორგი დადვანი 375¢
2022-04-15 გიორგი დადვანი 375¢
2022-11-30 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-06-16 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-10-31 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-05-14 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-03-17 გიორგი ბოკუჩავა 500¢
2022-04-15 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-07-13 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-09-06 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-10-03 გიორგი ბოკუჩავა 400¢
2022-02-16 გიორგი ბოკუჩავა 500¢
2022-11-28 გიორგი არღვლიანი 500¢
2022-06-15 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-02-16 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-05-16 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-04-15 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-10-01 გიორგი არღვლიანი 500¢
2022-07-12 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-12-30 გიორგი არღვლიანი 500¢
2022-03-16 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-10-27 გიორგი არღვლიანი 500¢
2022-08-31 გიორგი არღვლიანი 800¢
2022-03-16 გივი ვაშაკიძე 1 250¢
2022-04-15 გივი ვაშაკიძე 1 250¢
2022-05-17 გივი ვაშაკიძე 1 250¢
2022-07-13 გივი ვაშაკიძე 1 250¢
2022-06-15 გივი ვაშაკიძე 1 250¢
2022-11-30 გიგა კობახიძე 9 900¢
2022-10-28 გიგა კობახიძე 10 200¢
2023-02-07 გიგა კარბელაშვილი 1 000¢
2022-02-16 გიგა კარბელაშვილი 1 000¢
2022-11-28 გიგა კარბელაშვილი 1 000¢
2022-12-30 გიგა კარბელაშვილი 1 000¢
2022-11-01 გიგა კარბელაშვილი 1 000¢
2022-07-13 გია დუნდუა 300¢
2022-05-17 გია დუნდუა 300¢
2022-10-19 გია დუნდუა 300¢
2022-09-02 გია დუნდუა 300¢
2022-03-16 გია დუნდუა 360¢
2022-06-16 გია დუნდუა 300¢
2022-12-31 გია დუნდუა 300¢
2022-11-14 გია დუნდუა 300¢
2022-04-19 გია დუნდუა 300¢
2022-07-14 გია გულუა 250¢
2022-04-15 გია გულუა 1 900¢
2022-03-16 გია გულუა 1 900¢
2022-02-16 გია გულუა 1 900¢
2022-04-18 გია გულუა 200¢
2022-06-15 გია გულუა 250¢
2022-06-15 გია გულუა 1 250¢
2022-05-16 გია გულუა 200¢
2022-03-17 გია გოთუა 750¢
2022-07-12 გია გოთუა 750¢
2022-10-27 გია გოთუა 750¢
2022-11-28 გია გოთუა 750¢
2022-05-16 გია გოთუა 750¢
2022-06-15 გია გოთუა 750¢
2022-04-19 გია გოთუა 750¢
2022-02-16 ბექარი ხუციშვილი 1 125¢
2022-02-16 ბექა გაბედავა 500¢
2022-10-17 ბექა გაბედავა 500¢
2022-12-14 ბექა გაბედავა 500¢
2022-06-16 ბექა გაბედავა 500¢
2022-05-16 ბექა გაბედავა 500¢
2022-11-14 ბექა გაბედავა 500¢
2022-03-17 ბექა გაბედავა 500¢
2022-06-16 ბესიკი ლეონიძე 1 850¢
2022-09-01 ბესიკი ლეონიძე 1 000¢
2022-05-16 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-11-01 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-07-13 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-12-30 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-09-01 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-04-15 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-12-01 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-06-16 ბესიკ ზარიძე 625¢
2022-07-12 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-12-14 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-10-18 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-05-14 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-04-19 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-11-14 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-09-14 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-06-15 ბესარიონ წულაია 1 000¢
2022-05-16 ბარბარე ბენიძე 1 250¢
2022-06-15 ბარბარე ბენიძე 1 250¢
2022-03-26 ბარბარე ბენიძე 1 000¢
2022-04-15 ბარბარე ბენიძე 1 250¢
2022-03-16 ატო თამლიანი 400¢
2022-05-16 ატო თამლიანი 500¢
2022-10-01 ატო თამლიანი 500¢
2022-10-27 ატო თამლიანი 500¢
2022-04-15 ატო თამლიანი 500¢
2022-05-18 არსენ ფოფხაძე 500¢
2022-06-16 არსენ ფოფხაძე 500¢
2022-07-15 არსენ ფოფხაძე 500¢
2022-03-16 არსენ ფოფხაძე 500¢
2022-04-18 არსენ ფოფხაძე 500¢
2022-03-16 არარატ ქამალიან 500¢
2022-04-15 არარატ ქამალიან 500¢
2022-06-15 არარატ ქამალიან 400¢
2022-02-16 არარატ ქამალიან 500¢
2022-07-12 არარატ ქამალიან 400¢
2022-05-16 არარატ ქამალიან 500¢
2022-12-30 არარატ ქამალიან 500¢
2022-12-07 არარატ ქამალიან 500¢
2022-08-31 ალექსანდრე ნადიბაიძე 375¢
2022-04-15 ალექსანდრე ნადიბაიძე 500¢
2022-06-15 ალექსანდრე ნადიბაიძე 625¢
2022-05-16 ალექსანდრე ნადიბაიძე 500¢
2022-07-12 ალექსანდრე ნადიბაიძე 625¢
2022-04-20 ალექსანდრე ნადიბაიძე 100¢
2022-12-30 ალექსანდრე ნადიბაიძე 375¢
2022-12-07 ალექსანდრე ნადიბაიძე 375¢
2022-06-16 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-07-12 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-07-12 ალექსანდრე ბრეგვაძე 25¢
2023-01-10 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-10-31 ალექსანდრე ბრეგვაძე 110¢
2022-09-16 ალექსანდრე ბრეგვაძე 1 100¢
2022-05-17 ალექსანდრე ბრეგვაძე 1 505¢
2022-10-13 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-12-01 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-11-01 ალექსანდრე ბრეგვაძე 600¢
2022-05-16 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2023-01-14 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-02-16 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-04-15 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-11-14 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-10-17 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-12-16 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-06-15 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2022-07-13 ალექსანდრე ბენდელიანი 625¢
2023-02-27 ალექსანდრე ბენდელიანი 499¢
2022-03-17 ალექსანდრე ბენდელიანი 500¢
2023-02-13 ალექსანდრე ბენდელიანი 500¢
2022-06-15 ავთანდილ ხუციშვილი 2 485¢
2022-07-12 ავთანდილ ხუციშვილი 2 385¢
2022-05-14 ავთანდილ ხუციშვილი 2 050¢
2022-04-15 ავთანდილ ხუციშვილი 2 050¢
2022-05-19 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-03-17 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-04-15 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-02-16 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-06-15 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-07-14 ავთანდილ კვეტენაძე 1 250¢
2022-09-05 ავთანდილ ვიბლიანი 500¢
2022-12-30 ავთანდილ ვიბლიანი 300¢
2022-11-28 ავთანდილ ვიბლიანი 300¢
2022-10-27 ავთანდილ ვიბლიანი 300¢
2022-10-02 ავთანდილ ვიბლიანი 300¢
2022-12-30 ადომელ არაბული 875¢
2022-11-30 ადომელ არაბული 875¢
2023-02-07 ადომელ არაბული 875¢
2022-05-16 ადომელ არაბული 875¢
2022-03-16 ადომელ არაბული 700¢
2022-10-03 ადომელ არაბული 875¢
2022-04-15 ადომელ არაბული 875¢
2022-06-07 ააიპ საქველმოქმედო 1 000¢