3 694 ¢შეწირული თანხის ჯამი 161შემოწირულებების რაოდენობა
აირჩიეთ წელი: ყველა 2011 2014 2016 2017 2018 2019
თარიღი შემომწირველი შემოწირულებების ოდენობა
2019-05-30 გურამ კაპანაძე 20¢
2019-05-30 თემურ ფიფია 60¢
2019-05-29 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2019-05-28 ავთანდილი გეჯაძე
2019-05-28 ოლღა დანელია 20¢
2019-05-27 ზანა გაბადაძე 40¢
2019-04-30 ავთანდილი გეჯაძე
2019-04-30 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2019-04-30 არველოდი ტუღუში 138¢
2019-04-25 გურამ კაპანაძე 20¢
2019-03-29 ჟიული სიყმაშვილი 30¢
2019-03-28 ოლღა დანელია 10¢
2019-03-27 ზანა გაბადაძე 20¢
2019-03-26 ავთანდილი გეჯაძე
2019-03-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2019-02-28 ოლღა დანელია 10¢
2019-02-28 გურამ კაპანაძე 20¢
2019-02-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2019-02-26 ავთანდილი გეჯაძე
2019-02-23 ზანა გაბადაძე 20¢
2019-01-28 ავთანდილი გეჯაძე
2019-01-28 ოლღა დანელია 10¢
2019-01-28 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2019-01-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2019-01-25 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-12-29 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-12-28 ოლღა დანელია 10¢
2018-12-27 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-12-25 ავთანდილი გეჯაძე
2018-12-24 ზანა გაბადაძე 40¢
2018-11-27 ავთანდილი გეჯაძე
2018-11-27 ოლღა დანელია 10¢
2018-11-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-11-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-09-28 ოლღა დანელია 10¢
2018-09-27 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-09-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-09-26 ავთანდილი გეჯაძე
2018-09-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-08-29 ჯენი ჩოფიკაშვილი 10¢
2018-08-29 ოლღა დანელია 10¢
2018-08-29 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-08-27 ავთანდილი გეჯაძე
2018-08-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-08-24 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-07-30 ჟიული სიყმაშვილი 30¢
2018-07-27 ავთანდილი გეჯაძე
2018-07-27 ოლღა დანელია 10¢
2018-07-27 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-07-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-06-30 ზანა გაბადაძე 40¢
2018-06-28 ოლღა დანელია 10¢
2018-06-27 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-06-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-06-26 ავთანდილი გეჯაძე
2018-05-30 ჟიული სიყმაშვილი
2018-05-30 სულიკო ბერძენიშვილი 12¢
2018-05-29 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-05-28 ავთანდილი გეჯაძე
2018-05-28 ოლღა დანელია 10¢
2018-05-25 გურამ კაპანაძე 40¢
2018-04-27 ოლღა დანელია 10¢
2018-04-27 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-04-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2018-04-26 ავთანდილი გეჯაძე
2018-03-29 ოლღა დანელია 10¢
2018-03-29 ჟიული სიყმაშვილი 50¢
2018-03-26 ავთანდილი გეჯაძე
2018-02-28 ოლღა დანელია 10¢
2018-02-28 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-02-28 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-02-27 ჟიული სიყმაშვილი 33¢
2018-02-27 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-02-26 იური ჩიხლაძე
2018-02-26 ავთანდილი გეჯაძე
2018-01-31 ჟიული სიყმაშვილი
2018-01-30 ავთანდილი გეჯაძე
2018-01-30 გურამ კაპანაძე 20¢
2018-01-30 ვახტანგ პირველი 80¢
2018-01-29 ოლღა დანელია 10¢
2018-01-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2018-01-26 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2017-12-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-12-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2017-12-27 ზანა გაბადაძე 40¢
2017-12-26 ავთანდილი გეჯაძე
2017-12-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-11-29 არველოდი ტუღუში 10¢
2017-11-29 ჯენი ჩოფიკაშვილი 12¢
2017-11-29 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-11-28 ავთანდილი გეჯაძე
2017-11-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-09-29 ჟიული სიყმაშვილი 50¢
2017-09-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-09-27 ავთანდილი გეჯაძე
2017-09-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-09-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-09-25 არველოდი ტუღუში 30¢
2017-08-30 ავთანდილი გეჯაძე
2017-08-30 ჯუმბერი ლატარია 30¢
2017-08-29 ოლღა დანელია
2017-08-29 იური ჩიხლაძე
2017-08-29 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-08-29 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-08-29 ჟიული სიყმაშვილი 60¢
2017-08-24 ჯენი ჩოფიკაშვილი 18¢
2017-07-29 მევლუდ ღამბაშიძე 50¢
2017-07-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-07-28 ვახტანგ პირველი 80¢
2017-07-27 ავთანდილი გეჯაძე
2017-07-27 ჟიული სიყმაშვილი 50¢
2017-07-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-07-26 არველოდი ტუღუში 30¢
2017-07-25 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-06-30 ზანა გაბადაძე 40¢
2017-06-29 ოლღა დანელია 10¢
2017-06-29 ჟიული სიყმაშვილი 50¢
2017-06-28 ავთანდილი გეჯაძე
2017-06-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-06-26 რუსუდან ჩიკვილაძე 50¢
2017-05-30 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2017-05-29 ავთანდილი გეჯაძე
2017-05-29 ოლღა დანელია 10¢
2017-05-29 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-05-25 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-04-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-04-28 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-04-27 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2017-04-26 ავთანდილი გეჯაძე
2017-04-26 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-03-31 იური ჩიხლაძე
2017-03-29 ოლღა დანელია 10¢
2017-03-29 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-03-29 ჟიული სიყმაშვილი 40¢
2017-03-28 ავთანდილი გეჯაძე
2017-03-28 ფრიდონ ჭინჭარაული
2017-03-25 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-03-25 არველოდი ტუღუში 30¢
2017-02-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-02-28 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-02-27 ავთანდილი გეჯაძე
2017-02-27 ჟიული სიყმაშვილი 30¢
2017-02-25 ზანა გაბადაძე 20¢
2017-01-30 ჟიული სიყმაშვილი 20¢
2017-01-28 ოლღა დანელია 10¢
2017-01-27 ავთანდილი გეჯაძე
2017-01-27 გურამ კაპანაძე 20¢
2017-01-27 არველოდი ტუღუში 30¢
2016-12-30 ვახტანგ პირველი 60¢
2016-12-29 ოლღა დანელია 10¢
2016-12-29 ჟიული სიყმაშვილი 55¢
2016-12-27 ზანა გაბადაძე 40¢
2016-12-26 ავთანდილი გეჯაძე
2016-12-26 გურამ კაპანაძე 20¢
2014-02-28 გურამ კაპანაძე 20¢
2014-02-27 ოლღა დანელია
2014-02-27 გიორგი ბურძენიძე 20¢
2014-02-26 ჟიული სიყმაშვილი 30¢
2014-02-11 ლევან კარგარეთელი 20¢
2011-07-22 გოჩა კობახიძე 50¢
2011-04-15 ვაჟა ბარბაქაძე 60¢