რეგიონული სიახლეები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
რეგიონული სიახლეები
15 მარტი, 2024

თანამდებობის პირი ვასილ ხახულაშვილი დეკლარაციაში უძრავ ქონებასა და ბიზნეს საქმიანობას მალავს

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარემ ვასილ ხახულაშვილმა 2024 წელს შევსებულ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ არ მიუთითა და სრულად არ ასახა უძრავი ქონება.