მარეგულირებელი GNCC - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
მარეგულირებელი GNCC
10 ივლისი, 2017

GNCC დასაქმების ბუნდოვანი პოლიტიკის პერსპექტივით

30  ივნისს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო კანონპროექტი “ეროვნული მარეგულირებლის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში (GNCC) დასაქმების პოლიტიკას ბუნდოვანს და გაუმჭვირვალეს ხდის.