ქეთი როგავა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ქეთი როგავა

იურისტი
keti.rogava@transparency.ge

ქეთი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ იურისტია. ის ორგანიზაციას 2015 წელს შეუერთდა. ამჟამად ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს. აგრეთვე, ის გაცვლითი პროგრამით სწავლობდა ტალინის უნივერსიტეტში. 2014 წელს ქეთი ჩართული იყო “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სასამართლოს მონიტორინგის პროგრამაში და ამავე წელს იყო სტაჟიორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში.