კოალიცია სასამართლოში განვითარებულ პროცესებს უარყოფითად აფასებს