ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები „ეროვნული ფორუმის“ საარჩევნო კამპანიაში ფოთში