სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 2013 წელს ჩატარებული აუდიტები ძირითადი პრობლემები, ტენდენციები და რეკომენდაციები