კოალიციის შეფასება მოწმეთა დაკითხვის წესში შესატან ცვლილებებზე