მინისტრის ახალი ბრძანებით გადამზიდველების უფლებების დარღვევა კვლავ გრძელდება