საერთაშორისო გამჭვირვალობა ინგლისი თავდაცის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გლობალურ კვლევას აქვეყნებს