„საერთაშორისო გამჭვირვალო - საქართველოს“ წლიური ანგარიში 2006