საპროცესო შეთანხმება საქართველოში - შეთანხმებული სამართალი