თანამდებობის პირი ვასილ ხახულაშვილი დეკლარაციაში უძრავ ქონებასა და ბიზნეს საქმიანობას მალავს