თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები საკრებულოს როლს დაასუსტებს