ხელისუფლების უმოქმედობა კლანის მხარდაჭერის დემონსტრირებაა