ნათია ლაზაშვილმა ქარტიის პირველი პრინციპი, ინფორმაციის სიზუსტე დაარღვია