ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ღია წერილი Facebook-ს