„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ წლიური ანგარიში 2019