ხარვეზები აჭარის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები აჭარის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში

21 სექტემბერი, 2022
print