ჩვენი დაფინანსება | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველოში ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლერების მეშვეობით კორუფციის გამძლე მმართველობის სისტემის ხელშეწყობა დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2023-01-01 to 2023-12-31 4,000,000 DKK
ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხარისხიან ჟურნალისტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის 2022-12-01 to 2023-12-01 29,944 USD
მაღალი დონის კორუფციის შეკავება საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნო 2022-10-01 to 2023-03-31 50,000 EUR
ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 2022-08-01 to 2023-07-31 48,845 USD
კორუფციის რისკების მონიტორინგი კომერციული დავების განმხილვევ პალატებში აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 2022-07-15 to 2024-05-14 95,899 USD
მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა - საკუთრების უფლების დაცვა National Endowment for Democracy (NED) 2022-07-01 to 2023-06-30 198,710 USD
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა 2022-2028 ევროპის ფონდი 2022-04-01 to 2024-03-31 204,292 GEL
ორგანიზაციული მხარდაჭერა - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2022-02-01 to 2025-12-31 14,870,000 SEK
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2019-08-29 to 2025-03-31 475,000 USD