გადაცემის ორი თემა: "მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმართველობის საქმიანობაში იმერეთის მნიციპალიტეტებში" - "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებები" - 19.04.2017 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გადაცემის ორი თემა: "მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმართველობის საქმიანობაში იმერეთის მნიციპალიტეტებში" - "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო უფლებები" - 19.04.2017