თინათინ ბეშკენაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თინათინ ბეშკენაძე

დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი / პროექტის მენეჯერი
tika.beshkenadze@transparency.ge

თინათინ ბეშკენაძე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ პროექტების კოორდინატორია. ის ორგანიზაციას 2016 წელს სტაჟირების პროგრამის დასრულებისთანავე შემოუერთდა. თინათინი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში, ამჟამად სწავლობს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე.