ანა პაჭიკაშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ანა პაჭიკაშვილი

რეგიონული კოორდინატორი
ana.patchikashvili@transparency.ge