პრემიები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
პრემიები
30 ივნისი, 2014

საჯარო მოხელეთა პრემიების საკითხი დეტალურ რეგულირებას საჭიროებს

თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული პრემიების საკითხი ბოლო წლებში არაერთხელ გამხდარა საჯარო განსჯისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან კრიტიკის საგანი.