მედიაგარემო - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
მედიაგარემო
20 იანვარი, 2017

როგორ არღვევს კანონს პარლამენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან მიმართებით

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო, კანონის თანახმად, 9 წევრისგან შედგება. „მაუწყებლობის შესახებ” კანონის მიხედვით, მეურვეების ერთი მესამედი ორ წელიწადში ერთხელ როტაციის წესით იცვლება. ახალი მეურვეების არჩევის ვადებიც ამავე კანონითაა დადგენილი.

25 ოქტომბერი, 2016

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შესაძლოა TNS-ს ეგზითპოლების საფასური არ გადაუხადოს

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგზითპოლის მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ არჩევნების საბოლოო შედეგებს მნიშვნელოვნად აცდა.

03 ოქტომბერი, 2016

ცვლილებები საზოგადეობრივ მაუწყებელზე - მეტი სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მენეჯმენტის გამოწვევები

3 ოქტომბერი, თბილისი – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ წარადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს, რომელიც მაუწყებელზე არსებულ სამუშაო გარემოს მიმოიხილავს.

გვერდები