დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
დეკლარაციები
12 სექტემბერი, 2016

თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები კვლავ შეიცავს უზუსტობებს

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” აგრძელებს თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს. ქონებრივი დეკლარაციების გამოქვეყნება მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ინსტრუმენტია, რომელიც ორ ძირითად მიზანს ემსახურება: თანამდებობის პირთა უკანონო გამდიდრების შემთხვევების გამოვლენა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია.