საკუთრების უფლება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
საკუთრების უფლება
05 ივნისი, 2017

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის წესის შესახებ კანონპროექტი ვერ უზრუნველყოფს საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვას

2017 წლის 5 აპრილს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა მთავრობის ინიციატივა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის შესახებ ახალი კანონის პროექტის მიღების შესახებ.

06 ივლისი, 2016

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება მოქალაქეებისათვის მიწის დაბრუნებას ვერ უზრუნველყოფს

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ჩართულია გონიოს მიწებთან დაკავშირებულ პროცესში და მუდმივ რეჟიმში აკვირდება მოცემული თემის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს.

03 ივლისი, 2014

დოკუმენტური ფილმი და დისკუსია უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვის შედეგებზე

1 ივლისს მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის „უცხოელებზე მიწის გასხვისების შეზღუდვის შედეგები“ პრეზენტაცია და ჩვენების შემდგომ დისკუსია „ევროპის სახლში“ გაიმართა.