ხონის, საჩხერისა და ჭიათურის თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხონის, საჩხერისა და ჭიათურის თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგები

11 მაისი, 2018