ხარვეზები სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში

16 ივნისი, 2023