საქართველოს ფოსტის დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ერთდროულად ოთხი სახელმწიფო კომპანიის დირექტორია და მათგან მიღებულ შემოსავალს მალავს - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოს ფოსტის დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ერთდროულად ოთხი სახელმწიფო კომპანიის დირექტორია და მათგან მიღებულ შემოსავალს მალავს

04 მაისი, 2023

ბოლო ორი წელია საქართველოს ფოსტის დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე დეკლარაციაში აღარ უთითებს იმ შემოსავალს, რასაც ის ოთხი სახელმწიფო კომპანიის დირექტორობიდან იღებს. მანამდე, 6 წლის განმავლობაში (2015-2020) საქართველოს ფოსტაში ჩიკვაიძის წლიური შემოსავალი გასამმაგებული იყო, 36,707-დან 111,622 ლარამდე.

ლევან ჩიკვაიძე 4 სახელმწიფო კომპანიის დირექტორი ერთდროულად არის: შპს საქართველოს ფოსტა; შპს ჯორჯიან კარგო; შპს საქართველოს ლატარიის კომპანია; შპს Express.

ჩიკვაიძე დეკლარაციაში ასევე არ უთითებს მასთან და მის მეუღლესთან დაკავშირებულ (დირექტორი ან/და წილის მფლობელი) კიდევ 6 კომპანიას: შპს “რუსთავი პური”, შპს “მაკროენერჯი”, შპს “ელ სი რადიო”, შპს “ბოტეკ ჯორჯია”, შპს “ელ სი კომპანი”, შპს “ფუტსალის კლუბი თბილისი”. 

ჩიკვაიძე, როგორც თანამდებობის პირი, ვალდებულია ყველა ეს ინფორმაცია ასახოს დეკლარაციაში. საჯარო სამსახურის ბიურომ 2019 წელს ის ერთხელ უკვე დააჯარიმა სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და მეუღლის სახელზე არსებული უძრავი ქონებისა და საბანკო ანგარიშების დამალვისთვის.