„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ზუგდიდის სამოქალაქო საბჭოს წევრების 2018-2019 წლების საქმიანობის ანგარიში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ზუგდიდის სამოქალაქო საბჭოს წევრების 2018-2019 წლების საქმიანობის ანგარიში

30 ოქტომბერი, 2019