„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი პრობლემები კახეთში, ოზურგეთში, გორსა და გარდაბანში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ გამოვლენილი პრობლემები კახეთში, ოზურგეთში, გორსა და გარდაბანში

12 დეკემბერი, 2020