საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები აჭარაში

03 დეკემბერი, 2018